Notice
번호 제목 작성자 작성일 조회
8   [ 2022년 9월 태국발 해상 스케줄 안내 ]

2022-09-01

관리자  |  2022-09-01  |  조회수 : 257

  관리자   2022-09-01   257  
7   [ 2022년 9월 태국발 항공 스케줄 안내 ]

2022-08-22

관리자  |  2022-08-22  |  조회수 : 302

  관리자   2022-08-22   302  
6   22년 8월 하반기 ~ 9월 상반기 유류 할증료 요율 안내문

2022-08-19

관리자  |  2022-08-19  |  조회수 : 280

  관리자   2022-08-19   280  
5   수출 LCL 화물에 대한 DRAYAGE CHARGE 인상 안내문

2022-07-14

관리자  |  2022-07-14  |  조회수 : 365

  관리자   2022-07-14   365  
4   22년 7월 하반기 유류 할증료 요율 안내문

2022-07-13

관리자  |  2022-07-13  |  조회수 : 351

  관리자   2022-07-13   351  
3   7월 태국 항공수출 주3회관련 일정 (22.06.29 기준)

2022-06-29

관리자  |  2022-06-29  |  조회수 : 343

  관리자   2022-06-29   343  
2   특송통관 업무협조(개인통관부호 도용) 요청 (22.06.28 기준)

2022-06-29

관리자  |  2022-06-29  |  조회수 : 332

  관리자   2022-06-29   332  
1   우체국택배 접수중지 안내( 22.01.12 기준)

2022-01-21

관리자  |  2022-01-21  |  조회수 : 398

  관리자   2022-01-21   398